Copyright © 2018 ZAWM Eupen - tous droits réservés - Editeur responsable : Thomas Pankert
Mentions légales
Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes
Vervierser Strasse 73 B-4700 Eupen - Tel.: +32/(0)87/59.39.89 - Fax: +32/(0)87/55.27.95 - E-mail: zawm@zawm.be 
Concept & réalisation : AutoFORM - Centre de compétence automobile

E-learning :

Blended learning opleidingen met contactfasen in de talen van de Euregio Maas-Rijn moeten ontwikkeld worden. Deze opleidingen zullen plaatsvinden bij onze projectpartners in Luik, Limburg, Eupen, Heerlen en Köln/Bonn evenals in Aken.

Concreet worden opleidingsprogramma's ontwikkeld om de werkgelegenheid voor jongeren in het kader van het onderwijs in de automobielsector en beroepen te bevorderen. Een module voorziet het ontwerp van gerichte opleidingsmodules en pedagogisch materiaal dat betrekking heeft op en gegeven wordt in de vorm van interactieve (avond)cursussen. Het Project ondersteunt vernieuwende leermethoden en specifieke opleidingen (met inbegrip van het gebruik van nieuwe ICT-tools en opleidingen voor docenten) in reactie op een acute ontwikkelingsnoden, met de nodige competentie in de innovatieve beroepenvelden elektromobiliteit, e-marketing en e-verkoop, evenals automotive technologie in de verschillende beroepen in de garagesector. Daarnaast investeert het project ook in een vernieuwde didactische aanpak waarbij blended learning maar ook concepten als Lerende Netwerken, Intervisie en Begeleid Leren in Teams hun intrede doen, en dit voor alle gestelde doelgroepen: ondernemers, kaders, stagiairs, arbeiders en bedienen in alle betrokken sectoren.