Copyright © 2018 ZAWM Eupen - tous droits réservés - Editeur responsable : Thomas Pankert
Mentions légales
Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes
Vervierser Strasse 73 B-4700 Eupen - Tel.: +32/(0)87/59.39.89 - Fax: +32/(0)87/55.27.95 - E-mail: zawm@zawm.be 
Concept & réalisation : AutoFORM - Centre de compétence automobile

1/7

News

2019-06-03   Presentatie starten op ZAWM Eupen
2019-06-03   Thematoespraak in het ZAWM Eupen
2018-09-26   De auto tussen bits en bytes bij Autoform
2018-09-26   De auto tussen bits en bytes 
2018-08-10   Leerplatform Ilias
2018-05-09   Kick Off

Garage 4.0 :

connected_car_head2.jpg

De sector van autodealers, herstellers en koetswerkherstellers zal op korte termijn een sterke evolutie ondergaan. E-commerce en een andere steeds meer gecentraliseerde aanpak van de autoproducenten zullen een schokgolf...

Connected Car

e_learning_mini.jpg

Blended learning opleidingen met contactfasen in de talen van de Euregio Maas-Rijn moeten ontwikkeld worden. Deze opleidingen zullen plaatsvinden bij onze projectpartners in Luik, Limburg, Eupen, Heerlen en Köln/Bonn e...

E-learning

workshop_mini.jpg

In het totaal worden 23 workshops en 15 rondetafelgesprekken van 5 sessies opgezet in de talen van de Euregio Maas-Rijn. De thema’s zijn ‘alternatieve aandrijvingen met als zwaartepunt elektromobiliteit’ en ‘inn...

Workshop

employer_roundtable_mini.jpg

De planning en organisatie van de tafelronden van ondernemers gebeurt in de vorm van avond events met een workshop, een theoretisch deel en interactieve praktijk. Deze tafelronden gebeuren in besloten groep om de openhe...

Employer roundtable

car_dealership_mini.jpg

De bedrijven van de automobielsector worden ondersteund in het kader van het project, om op korte en op lange termijn hun eigen sterkten en zwakheden te kennen en op die manier operatief te kunnen reageren op de impasse...

Car dealership - garage

electric_car_mini.jpg

Elektromobiliteit biedt het perspectief van een CO²-vrije mobiliteit. Het opnemen van elektromobiliteit in de opleiding van jongeren is onontbeerlijk voor het welslagen van de elektromobiliteit op middellange en lange ...

Electric Car

digitalization_mini.jpg

WEB 4.0, elektromobiliteit en technische innovaties in de automobielsector vormen momenteel brandend actuele thema's waarbij de elektromobiliteit de voornaamste uitdaging vormt voor de nabije toekomst. WEB 4.0 verandert...

Digitalization

tablets_multimedia_mini.jpg

Wanneer de deelnemers voor het eerst met e-learning werken, moeten ze de mogelijkheid hebben om een begeleider te contacteren in geval van vragen i.v.m. de inhoud. Tijdens de contactmomenten worden didactische metho...

Tablets + Multimedia

student_mini.jpg

Blended learning opleidingen in de talen van de Euregio Maas-Rijn moeten voor volgende doelgroepen ontwikkeld worden: stagiairs, studenten, arbeiders en bedienden/medewerkers in de ontwikkeling, herstel en onderhoud van...

Student education apprenticeship